WTA underlättar för nyblivna mammor på flera sätt.