Johan Croneman ser ett utbrott och tänker: Ska sporten handla om rättvisa?