”Görs på fientligt sätt”, anser aktieägarna som nu blir utan representant.