Pandemin gjorde deras vanliga motionsgrupper omöjliga att genomföra. Men Riksförbundet HjärtLung ställde inte in, de ställde om. Digital gympa, aktivitetsbingo och inte minst telefonsamtal med omtanke är bara några av de sätt som de har tagit hand om sina medlemmar på.