Historiskt Spanienmål och engelsk kapten – svenska stjärnorna tar för sig i Europas ligor.