Här säkras gröna skidor: ”Ingen vill ha onödiga diskvalificeringar.”