Inga besked har kommit gällande stöd under tredje kvartalet för idrottsrörelsen. Nu oroar sig Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, för avgiftshöjningar som i sin tur riskerar att leda till minskat idrottande. – Jag vet hur det slits runtom i klubbarna, säger han.