Svarar på kritiken från förbunden • Inte aktuellt med tävlingar.