Från den 24 november får högst åtta personer samlas vid allmänna sammankomster. Idrottsträningar faller inte under begreppet, och från…