Jens Littorin: Västlänken sätter spår även i Göteborgs idrott.