”Ju mer spotlight det blir på henne, desto mer skiner hon.”