JOHAN SVENSSON: Den stora pressen ligger på Linköping i kväll