Två nationer, Litauen och Moldavien, har bötfällts av IBU för att ha använt otillåten fluorvalla.