LOS ANGELES. En bruten tumme tvingade Erik Karlsson, 29, att avbryta säsongen i San Jose Sharks några veckor innan NHL införde spelstoppet på grund av coronaviruset.Just San Jose drabbades tidigt av covid-19, som viruset kallas.– Det otäcka är hur viruset sprider sig. Alla kan få det. Jag är inte så rädd själv att få det, men skulle jag ge det till någon annan skulle det vara svårt att leva...