SANNY LINDSTRÖM: Glädjedödare? Jag ser mig som en realist