Liverpool chockat av Fulham • Kom tillbaka två gånger.