Efter flera års turbulens, hög personalomsättning och riktat missnöje mot ordföranden Peter Hunts sätt att leda verksamheten väntar nya…