Formel 1-världen ber för Michael Schumacher.Nu uppmärksammars hustrun Corinnas handskrivna brev – där hon tackar en supporter för det fina stödet.”Michael är en kämpe och vi kommer aldrig ge upp”, skriver hon i brevet enligt Bunte.