”Det är varken försvarbart eller önskvärt att skicka norska utövare till Tokyo”.