Sedan 2008 har Sverige en nollvision när det handlar om vräkning av barnfamiljer. Ändå vräktes 450 barn så sent som 2018 – de flesta med en hyresskuld på mindre än 10 000 kronor.– Allt börjar med barnen och vi står inför stora framtida utmaningar, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.