Stina Nilsson etta och Maja Dahlqvist trea i fristilssprinten i Davos.