Den brasilianske domaren har valt att inte gå vidare då det finns för lite bevis.