Älgar, twar och flygresor har skakat Sveriges vinteridrottare.