Från en 18-årig Stellan Bengtsson till Jörgen Persson och J-O Waldner.