På lördagen kan lilla Åby/Tjureda från Småland ta klivet upp i bandyns finrum.