JOHAN SVENSSON: Det hade skapat helt onödiga skriverier