Jens Littorin: Motståndet luckras upp men vågar politikerna göra en u-sväng?