Antalet fall av covid-19 ökar i Leicester-området. Staden har just högst infektionsratio i hela landet.