Charlotte Kalla: Det skulle skada både dem och mig.