En på förhand hemmabetonad kupong där det kan vara läge att dra ner radantalet och höja radinsatsen.• • •ANNONS: Lämna in expertens 64-raderssystem