Trots skrala vetenskapliga belägg och potentiella nackdelar tycks kylbehandling bli allt mer populärt bland elitidrottare.