Enligt ett medlemsbrev har klubben en skatteskuld på 1,4 miljoner kronor.