Liverpool redo att skeppa i väg profilen utomlands