Och att komma hem efter ett par år utomlands ska aldrig ses som ett misslyckande.