Tingsrätten har gjort en blixtaktion mot den konkursade miljardären Bengt Ågerup, 80. Utländska tillgångar har frysts.Han har skurits av från sina misstänkta truster på Cypern via ett hemligt beslut av Stockholms tingsrätt. Beslutet gäller även travbolaget Brixton Medical AB som äger Stall Zet – men där är det formella ägarskapet kopplas till en av trusterna som fått sina tillgångar...