Japan-värmen är livsfarlig – växthus med i Sveriges recept för att bli bäst i OS-hettan.