Om vi förutsätter att kretsen kring Handsome Brad tackar ja till sin elitloppsplats så är elva hästar klara.Fem platser återstår då.Bjud in Sorbet!