Schweizaren Marc Gisin klarade sig efter omständigheterna bra.