Med samma ekonomiska resultat hade en vd på ett företag fått en livstidsanställning.