”Alla delar av samhället behöver ta gemensamt ansvar.”