Johan Esk: Idrotten är allt annat än en perfekt protestplats – vilka aktioner ska hyllas?