Multiarena, ett annex och nytt centralbad • Ny skiss för Evenemangsområdet i Göteborg.