SANNY LINDSTRÖM: Finns ingen anledning att undersöka marknaden