Johan Croneman: ”Journalisterna” agerar naivt och hånar hela yrkeskåren.