Händerna korsade vid handlederna och höjda i luften. Det är tecknet Fifa vill att spelare använder för att påkalla domarens uppmärksamhet vid incidenter som rör rasism eller diskriminering.