”Jag var chockad när hon tog sex tiondelar på sitt pers i försöken.”