Victor Johansson litar på tränaren med sitt liv • Han som fanns där när skrattet tystnade.