Öbergsystrarna missade pallen – men största utmaningen är höga ljudet på arenan.