Det rids ett styrkeprov på High Five-spelet i eftermiddag.Fou Delice är en tuffing som ska rankas etta.