För att klara krisen: ”Kan i värsta fall bli ett bortfall på 70 miljoner.”